Primăria Bănişor județul Sălaj

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI