Primăria Bănişor județul Sălaj

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI PE ANUL 2019