Primăria Bănişor județul Sălaj

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 PE ANUL 2019