Primăria Bănişor județul Sălaj

Lista funcțiilor din aparatul de specialitate al primarului la data de 31.03.2020