Primăria Bănişor județul Sălaj

LISTA FUNCTIILOR DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI LA DATA DE 30.09.2020