Primăria Bănişor județul Sălaj

Lista funcțiilor din aparatul de specialitate al primarului la data de 30.09.2019