Primăria Bănişor județul Sălaj

DISPOZITIA NR. 131 PRIVIND CONVOCAREA CL IN SEDINTA EXTRAORDINARĂ