Primăria Bănişor județul Sălaj

Dispoziții (2019)

10/06/2019 DISPOZITIA NR. 89 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTARE A CERERILOR DE FINANTARE NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BANISOR ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

10/06/2019 DISPOZITIA NR. 88 PRIVIND CONVOCAREA CL IN SEDINTA ORDINARA

10/06/2019 DISPOZITIA NR. 87 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BANISOR PE ANUL 2019

10/06/2019 DISPOZITIA NR. 85 PRIVIND STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFISAJ ELECTORAL IN VEDEREA ORGANIZARII ALEGERILOR PENTRU pARLAMENTUL eUROPEAN DIN ANUL 2019

10/06/2019 DISPOZITIA NR. 83 PRIVIND DELIMITAREA SECTIILOR DE VOTARE DE PE RAZA COMUNEI BANISOR SI STABILIREA SEDIILOR ACESTORA

10/06/2019 DISPOZITIA NR. 77 PRIVIND CONVOCAREA CL IN SEDINTA ORDINARA

10/06/2019 DISPOZITIA NR. 69 PRIVIND CONVOCAREA CL IN SEDINTA ORDINARA

10/06/2019 DISPOZITIA NR. 63 PRIVIND ORGANIZARAREA COMISIEI COMUNALE LA RECEPȚIA PT. ”lUCRĂRI DE INTRETINERE STRAZI IN COMUNA BANISOR, LOC. PECEIU, JUDEȚUL SALAJ

01/03/2019 DISPOZITIA NR. 40/58 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL PRIMARIEI CIZER SI DIN CADRUL PRIMARIEI BANISOR

01/03/2019 DISPOZITIA NR. 60 PRIVIND CONVOCAREA CL ÎN SEDINȚĂ ORDINARĂ

01/03/2019 DISPOZITIA NR. 59 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANELOR RESPONSABILE CU ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR COMUNEI BANISOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE REGULARIZARE SI REPROFILARE A CURSULUI DE APĂ RAUL BAN DE PE RAZA COMUNEI BANISOR ÎN URMA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU ADMINISTRAȚIA NAȚIONALA ”APELE ROMANE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMES TISA”

01/03/2019 DISPOZITIA NR. 54 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMEN DIN DATA DE 26 SI 28 FEBRUARIE 2019 SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTAȚIILOR PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE MUNCITOR CALIFICAT(bULDOESCAVATORIST)

01/03/2019 DISPOZITIA NR. 5 PRIVIND CONVOCAREA CL IN SEDINTA ORDINARA

07/01/2019 DISPOZITIA NR. 1 PRIVIND CONVOCAREA CL IN SEDINTA EXTRAORDINARA