Primăria Bănişor județul Sălaj

Hotărâri de consiliu (2019)

25/06/2019 HOTARAREA NR. 25 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII ”MODERNIZARE STRAZI, DRUMURI COMUNALE SI CONSTRUIRE PODURI PESTE VALE IN LOCALITATILE BAN, BANISOR, PECEIU, COMUNA BANISOR”

25/06/2019 HOTARAREA NR. 24 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 10-INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BANISOR

25/06/2019 HOTARAREA NR. 23 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A CL PE ANUL 2019

31/05/2019 HOTARAREA NR. 22 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM. I 2019

31/05/2019 HOTARAREA NR. 21 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

22/04/2019 HOTARAREA NR. 20 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CL AL COMUNEI BANISOR PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

18/04/2019 HOTARAREA NR. 19 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII DEVIZULUI GENERAL IN CADRUL PROIECTULUI MODERNIZARE DRUMURI, STRAZI IN COMUNA BANISOR SI REALIZARE POD PESTE VALEA BANULUI IN LOCALITATEA BANISOR, JUD. SALAJ CA URMARE A ACTUALIZARII VALORII CONTRACTULUI DE

18/04/2019 HOTARAREA NR. 18 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC DIN ANEXA NR. 10 LISTA BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BANISOR A IMOBILELOR DE LA POZITIA 3 ”ANEXA CAMIN” SI POZITIA 9 ” ANEXA SCOALA”

18/04/2019 HOTARAREA NR. 17 PRIVIND PROPUNEREA DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI IMOBILULUI DE LA POZITIA NR. 10 DIN ANEXA NR. 10- INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BANISOR

18/04/2019 HOTARAREA NR. 16 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII NR. 14 DIN 28.02.2019

18/04/2019 HOTARAREA NR. 15 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI CE SE VOR INTREPRINDE IN ANUL 2019 PENTRU BUNA GOSPODARIRE A LOCALITATILOR COMUNEI

18/04/2019 HOTARAREA NR. 14 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI DE LA POZITIA 10 DIN ANEXA NR. 10- INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COM. BANISOR

18/04/2019 HOTARAREA NR. 13 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI IN AGA ADI ECODES IN VEDEREA APROBARII MODIFICARILOR IN STRUCTURA TARIFELOR APLICATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE DELEGARE 777 DIN 25.09.2018

18/04/2019 HOTARAREA NR. 12 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

01/03/2019 HOTARAREA NR. 11 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI INCHEIAT CU A.N. ”APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA”

01/03/2019 HOTARAREA NR. 10 PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL

01/03/2019 HOTARAREA NR. 8 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI LA PRESTARI SERVICII PAZA, PRET PORNIRE LICITATIE, TARIF ORGANIZARE LICITATIE

01/03/2019 HOTARAREA NR. 7 PRIVIND INCHIRIEREA UNUI SPATIU DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BANISOR

01/03/2019 HOTARAREA NR. 6 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PE ANULM 2019-2020

01/03/2019 HOTARAREA NR. 5 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM IV 2018

01/03/2019 HOTARAREA NR. 4 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII UNEI SUME DIN EXCEDENTUL ANULUI 2018

01/03/2019 HOTARAREA NR. 3 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR PUBLICE

01/03/2019 HOTARAREA NR. 2 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019

01/03/2019 HOTARAREA NR. 1 PRIVIND ACOPERIREA DEFICITULUI SECTIUNII DE DESVOLTARE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018